Thẻ Techcombank rút được bao nhiêu tiền? Hạn mức rút tiền của thẻ Techcombank

Hạn mức rút tiền thẻ ATM Techcombank là số tiền tối đa được rút qua thẻ. Vậy Techcombank rút được bao nhiêu tiền 1 lần, 1 ngày? Dưới đây là những cập nhật mới nhất từ ​​thlynamde.edu.vn.

1. Hạn mức rút tiền thẻ ATM Techcombank là bao nhiêu?

Hạn mức rút tiền thẻ ATM Techcombank sẽ trả lời cho câu hỏi thẻ Techcombank rút được bao nhiêu tiền. Đây là số tiền rút tối đa trong ngày do ngân hàng quy định, khách hàng chỉ được rút trong hạn mức quy định.

Nếu số tiền rút của bạn vượt quá giới hạn, giao dịch sẽ không được thực hiện. Tương ứng với mỗi loại thẻ sẽ có quy định riêng về hạn mức rút tiền tối đa 1 lần và tối đa 1 ngày.

Hạn mức rút tiền của mỗi thẻ là khác nhau

Loại thẻ ATM TechcomBank Mức độ Hạn mức rút tiền thẻ thanh toán Techcombank Thẻ thanh toán nội địa Techcombank [email protected] Quyền ưu tiên
 • Hạn mức rút/ngày: 50 triệu đồng
 • Hạn mức rút tiền/giao dịch: 10 triệu VND
Thẻ thanh toán nội địa Techcombank [email protected]
 • Hạn mức rút/ngày: 50 triệu đồng
 • Hạn mức rút tiền/giao dịch: 10 triệu VND
Thẻ thanh toán quốc tế Techcombank Visa Classic (Hạng Chuẩn)
 • Hạn mức rút/ngày: 70 triệu đồng
 • Hạn mức rút tiền/giao dịch: 10 triệu VND
Thẻ Techcombank thanh toán quốc tế Visa Gold (Hạng vàng)
 • Hạn mức rút/ngày: 70 triệu đồng
 • Hạn mức rút tiền/giao dịch: 10 triệu VND
Thẻ thanh toán quốc tế Techcombank Visa Priority Hạn mức rút/ngày: 70 triệu đồng Thẻ thanh toán quốc tế Vietnam Airlines Techcombank Visa Platinum
 • Hạn mức rút/ngày: 100 triệu đồng
 • Hạn mức rút tiền/giao dịch: 10 triệu VND
Thẻ thanh toán quốc tế Vietnam Airlines Techcombank Visa Platinum Priority
 • Hạn mức rút/ngày: 100 triệu đồng
 • Hạn mức rút tiền/giao dịch: 10 triệu VND
Hạn mức rút tiền thẻ tín dụng Techcombank Thẻ Tín Dụng Techcombank Visa Chuẩn
 • Hạn mức rút tiền/1 chu kỳ cấp tín dụng: 50% hạn mức cấp tín dụng, tối đa 20 triệu đồng
 • Hạn mức rút/ngày: 7,5 triệu đồng
Xem thêm bài viết hay:  Ăn vú sữa có tác dụng gì? Điểm danh 10 công dụng bất ngờ từ quả vú sữa ít ai biết
Thẻ Tín Dụng Vàng Techcombank Visa Credit
 • Hạn mức rút tiền/1 chu kỳ cấp tín dụng: 50% hạn mức cấp tín dụng, tối đa 40 triệu đồng
 • Hạn mức rút/ngày: 15 triệu đồng
Thẻ Tín Dụng Techcombank Visa Bạch Kim
 • Hạn mức rút tiền/1 chu kỳ tín dụng: 50% hạn mức tín dụng
 • Hạn mức rút/ngày: 80 triệu đồng
Thẻ tín dụng Techcombank Visa Priority
 • Hạn mức rút tiền/1 chu kỳ cấp tín dụng: 50% hạn mức cấp tín dụng, tối đa 50 triệu đồng
 • Hạn mức rút/ngày: 30 triệu đồng
Thẻ Tín Dụng Ưu Tiên Techcombank Visa Bạch Kim
 • Hạn mức rút tiền/1 chu kỳ tín dụng: 50% hạn mức tín dụng
 • Hạn mức rút/ngày: 80 triệu đồng
Thẻ tín dụng Vietnam Airlines Techcombank Visa Priority
 • Hạn mức rút tiền/1 chu kỳ cấp tín dụng: 50% hạn mức cấp tín dụng, tối đa 50 triệu đồng
 • Hạn mức rút/ngày: 30 triệu đồng
Thẻ Tín Dụng Vietnam Airlines Techcombank Visa Chuẩn
 • Hạn mức rút tiền/1 chu kỳ cấp tín dụng: 50% hạn mức cấp tín dụng, tối đa 20 triệu đồng
 • Hạn mức rút/ngày: 7,5 triệu đồng
Thẻ tín dụng Vietnam Airlines Techcombank Visa Gold
 • Hạn mức rút tiền/1 chu kỳ cấp tín dụng: 50% hạn mức cấp tín dụng, tối đa 40 triệu đồng
 • Hạn mức rút/ngày: 15 triệu đồng
Thẻ tín dụng Vietnam Airlines Techcombank Visa Platinum
 • Hạn mức rút tiền/1 chu kỳ cấp tín dụng: 50% hạn mức cấp tín dụng.
 • Hạn mức rút/ngày: 80 triệu đồng
Thẻ Tín Dụng Ưu Tiên Vietnam Airlines Techcombank Visa Bạch Kim
 • Hạn mức rút tiền/1 chu kỳ cấp tín dụng: 50% hạn mức cấp tín dụng.
 • Hạn mức rút/ngày: 80 triệu đồng
Thẻ tín dụng Techcombank Visa Signature
 • Hạn mức rút tiền/1 chu kỳ cấp tín dụng: 50% hạn mức cấp tín dụng.
 • Hạn mức rút/ngày: 100 triệu đồng
Xem thêm bài viết hay:  7 lăng tẩm Huế nổi tiếng nhất mà du khách nhất định không được bỏ lỡ khi đến cố đô
Thẻ tín dụng Techcombank JCB Dream Card
 • Hạn mức rút tiền/1 chu kỳ cấp tín dụng: Bằng tổng hạn mức tín dụng được cấp và số tiền thanh toán bổ sung (nếu có)
 • Hạn mức rút/ngày: Bằng tổng hạn mức tín dụng được cấp và số tiền thanh toán thêm (nếu có)

2. Phí rút tiền thẻ ATM Techcombank

Khách hàng rút tiền bằng thẻ ATM Techcombank sẽ phải chịu phí rút tiền theo quy định của ngân hàng. Phí rút tiền bằng thẻ ATM Techcombank khác nhau tùy thuộc vào loại thẻ và rút tiền với/máy ATM của ngân hàng khác nhau.

Phí rút tiền Techcombank tùy theo từng loại thẻPhí rút tiền Techcombank tùy theo từng loại thẻ

Loại thẻ Phí rút tiền mặt tại ATM Techcombank Phí rút tiền mặt tại ATM khác Techcombank Thẻ Ghi Nợ Quốc Tế Techcombank Visa Chuẩn
 • Đối với thẻ Techcombank phát hành theo gói tài khoản: 1.000 VND/giao dịch
 • Đối với thẻ Techcombank phát hành ngoài gói tài khoản: 2.000đ/giao dịch.
Tại Việt Nam: 9.900 VND/giao dịch

Ngoài Việt Nam: 4% * giá trị giao dịch. Tối thiểu 50.000đ.

Thẻ thanh toán quốc tế Techcombank Visa Gold
 • Đối với thẻ Techcombank phát hành không theo gói: 2.000 VND/giao dịch
 • Đối với thẻ Techcombank phát hành theo gói tài khoản chưa thanh toán: 1.000 VND/giao dịch
 • Đối với thẻ Techcombank phát hành theo gói tài khoản lương: Miễn phí
 • Tại Việt Nam: 9.900 VND/giao dịch
 • Ngoài Việt Nam: 4%*giá trị giao dịch, tối thiểu 50.000VNĐ
Thẻ thanh toán quốc tế Techcombank Visa Priority
 • Đối với thẻ Techcombank phát hành không theo gói: 2.000 VND/giao dịch
 • Đối với thẻ Techcombank phát hành theo gói tài khoản chưa thanh toán: 1.000 VND/giao dịch
 • Đối với thẻ Techcombank phát hành theo gói tài khoản lương: Miễn phí
 • Tại Việt Nam: 9.900 VND/giao dịch
 • Ngoài Việt Nam: 4%*giá trị giao dịch, tối thiểu 50.000VNĐ
Xem thêm bài viết hay:  Gieo Quẻ Kinh Dịch Tình Duyên, Kinh Dịch Hội (Tình Duyên Và Hôn Nhân)
Thẻ thanh toán quốc tế Vietnam Airlines Techcombank Visa Platinum
 • Đối với thẻ Techcombank không phát hành theo gói: 2.000 VND/giao dịch
 • Đối với thẻ Techcombank phát hành theo gói tài khoản chưa thanh toán: 1.000 VND/giao dịch
 • Đối với thẻ Techcombank phát hành theo gói tài khoản lương: Miễn phí
 • Tại Việt Nam: 9.900 VND/giao dịch
 • Ngoài Việt Nam: 4%*giá trị giao dịch, tối thiểu 50.000VNĐ
Thẻ thanh toán quốc tế Vietnam Airlines Techcombank Visa Platinum Priority
 • Đối với thẻ Techcombank phát hành không theo gói: 2.000 VND/giao dịch
 • Đối với thẻ Techcombank phát hành theo gói tài khoản chưa thanh toán: 1.000 VND/giao dịch
 • Đối với thẻ Techcombank phát hành theo gói tài khoản lương: Miễn phí
 • Tại Việt Nam: 9.900 VND/giao dịch
 • Ngoài Việt Nam: 4%*giá trị giao dịch, tối thiểu 50.000VNĐ
Thẻ thanh toán nội địa Techcombank [email protected] Quyền ưu tiên
 • Đối với thẻ Techcombank không phát hành theo gói: 2.000 VND/giao dịch
 • Đối với thẻ Techcombank phát hành theo gói tài khoản chưa thanh toán: 1.000 VND/giao dịch
 • Đối với thẻ Techcombank phát hành theo gói tài khoản lương: Miễn phí
3.000 VND/giao dịch Thẻ thanh toán nội địa Techcombank [email protected]
 • Đối với thẻ Techcombank phát hành không theo gói: 2.000 VND/giao dịch
 • Đối với thẻ Techcombank phát hành theo gói tài khoản chưa thanh toán: 1.000 VND/giao dịch
 • Đối với thẻ Techcombank phát hành theo gói tài khoản lương: Miễn phí
3.000 VND/giao dịch

Trên đây là những giải đáp về Techcombank rút được bao nhiêu tiền. Hy vọng những thông tin này giúp bạn có thêm kiến ​​thức khi sử dụng thẻ và chủ động trong các giao dịch. Mở thẻ Techcombank ngay hôm nay và liên kết thlynamde.edu.vn để nhận nhiều ưu đãi từ ngân hàng và đối tác!

Biểu ngữ CTA Phần thưởng TCB

Nhớ để nguồn: Thẻ Techcombank rút được bao nhiêu tiền? Hạn mức rút tiền của thẻ Techcombank

Viết một bình luận