Chào mừng đến với cổng thông tin điện tử trường TH Lý Nam Đế
Thứ ba, 6/4/2021, 0:0
Lượt đọc: 563

DANH SÁCH DỰ KIẾN HỌC SINH THAM DỰ THI HỘI - CẤP TỈNH TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT

Số báo danh Họ và Tên Lớp Khối Truờng Huyện Tỉnh  Điểm
8476094 Nguyễn Vũ Thảo Linh 1A3 Khối 1 TH Lý Nam Đế Nam Từ Liêm Hà Nội 480
8685002 hoàng kim anh 1A3 Khối 1 TH Lý Nam Đế Nam Từ Liêm Hà Nội 470
8616051 Nguyễn Bảo Ngọc 1A3 Khối 1 TH Lý Nam Đế Nam Từ Liêm Hà Nội 460
8477199 Nguyễn Hoàng Nhật Minh 1A3 Khối 1 TH Lý Nam Đế Nam Từ Liêm Hà Nội 460
8907087 Đỗ Bảo Linh 1A1 Khối 1 TH Lý Nam Đế Nam Từ Liêm Hà Nội 440
8476044 Dương thành long 1A3 Khối 1 TH Lý Nam Đế Nam Từ Liêm Hà Nội 430
8475945 Phạm Ngọc Gia Bách 1A3 Khối 1 TH Lý Nam Đế Nam Từ Liêm Hà Nội 420
8836202 Nguyễn Quang Minh 1A5 Khối 1 TH Lý Nam Đế Nam Từ Liêm Hà Nội 420
8476303 Nguyễn Khánh Quỳnh 1A3 Khối 1 TH Lý Nam Đế Nam Từ Liêm Hà Nội 420
9099222 Bùi Bảo Châu 1A1 Khối 1 TH Lý Nam Đế Nam Từ Liêm Hà Nội 420
8805120 Nguyễn Như Thảo 2A1 Khối 2 TH Lý Nam Đế Nam Từ Liêm Hà Nội 410
1026459 Lê Vũ Đức Minh 2A3 Khối 2 TH Lý Nam Đế Nam Từ Liêm Hà Nội 360
1270606 Nguyen Quynh Anh 2A4 Khối 2 TH Lý Nam Đế Nam Từ Liêm Hà Nội 350
8994614 Lưu Gia Hưng 2A3 Khối 2 TH Lý Nam Đế Nam Từ Liêm Hà Nội 350
8900275 Nguyễn Nam Phong 2A3 Khối 2 TH Lý Nam Đế Nam Từ Liêm Hà Nội 350
9028238 Đào Trần Ngọc Bảo 3A2 Khối 3 TH Lý Nam Đế Nam Từ Liêm Hà Nội 440
8662810 Bùi Minh Hải 3A1 Khối 3 TH Lý Nam Đế Nam Từ Liêm Hà Nội 400
9081930 Phạm Nguyễn Nhật Vy A2 Khối 3 TH Lý Nam Đế Nam Từ Liêm Hà Nội 380
8869592 Lê Ngọc Minh Châu 3A1 Khối 3 TH Lý Nam Đế Nam Từ Liêm Hà Nội 380
8994077 Nguyễn Khánh Huy 3A2 Khối 3 TH Lý Nam Đế Nam Từ Liêm Hà Nội 360
2551358 Đoàn Minh Trang 3A3 Khối 3 TH Lý Nam Đế Nam Từ Liêm Hà Nội 360
8917322 Đỗ Quốc Minh Khang 3A1 Khối 3 TH Lý Nam Đế Nam Từ Liêm Hà Nội 360
2235901 Nguyễn Hoàng Minh 4A4 Khối 4 TH Lý Nam Đế Nam Từ Liêm Hà Nội 390
9098001 Đặng Thị Gia An 4A4 Khối 4 TH Lý Nam Đế Nam Từ Liêm Hà Nội 370
8142446 ĐỖ QUỐC AN  4A1 Khối 4 TH Lý Nam Đế Nam Từ Liêm Hà Nội 370
8905272 Đặng Thành Trung 4A1 Khối 4 TH Lý Nam Đế Nam Từ Liêm Hà Nội 360
1030085 Bế Khánh Linh 5A2 Khối 5 TH Lý Nam Đế Nam Từ Liêm Hà Nội 430
9075947 Nguyễn Bùi Bảo Châu 5A2 Khối 5 TH Lý Nam Đế Nam Từ Liêm Hà Nội 420

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

98